• 00p1000053_2.jpg
  • 052_2.jpg
  • 053_2.jpg

Stubbefresing

Stubbefresing

Vi kan effektivt fjerne stubber av alle størrelser på en forsvarlig måte med minimal innvirkning på bakken rundt.

Dermed hindres oppslag av stubbeskudd og at visse tresykdommer sprer seg. Fresing ned til 30 cm er mulig og trær eller busker kan deretter plantes direkte oppe i det samme hullet.

Normalt vil flisen bli liggende på plass og kan brukes til kompost. Dersom det er ønskelig kan den fjernes ved ekstra godtgjørelse.